Esi sveicināts Young Folks Kluba!

Klubs

GRIBU IESTĀTIES YF KLUBĀ

Young Folks klubs – tā ir vecāku, pusaudžu un bērnu kopiena, kuras mērķis ir veidot un attīstīt vidi, kurā cilvēks var pilnveidoties un augt, kas balstās uz jauniešu organizācijas Young Folks vērtībām, filozofiju un darba metodiku (šī grupa ir par klubu)

Misija – lai katram jaunajam cilvēkam būtu iespēja pašrealizēties, atrast savu mīļāko nodarbi, pelnītu naudu un būtu laimīgs.
Filozofija – mēs darām to, kas mums patīk.

Metodes – bērni māca bērnus, ceļojumi, mūžizglītība.

Klubs sastāv no trīs vecumu kategorijām:

Visi citi ģimenes locekļi var tikt iesaistīti pēc vecāku uzskatiem. Kluba darbība ir bezmaksas (vai pēc pašizmaksām) un tiek virzīta uz organizācijas misijas realizāciju ar pasākumu, tikšanos, projektu, apmācību, festivālu u.c. palīdzību.
Lai varētu iestāties klubā ir nepieciešams aizpildīt anketu un samaksāt dalības maksu 150 eiro reizi gadā vai 15 ikmēneša 15 eiro:
LV44HABA0551038525297
mērķis: dalības maksa par nodarbībām par gad
u

Iestāšanās ir iespējama visai ģimenei:

Ko iegūst no dalības klubā jaunieši vecumā no 14 – 25 gadiem:
– dalību pasākumos un pieeju tematiskajām grupām (mākslinieki, fotogrāfi, dejotāji, teātris, sportisti utt.);
– dalība projektos YF;
– jauni kontakti; iepazīšanās ar jauniešiem no apmēram 25 Rīgas skolām, ar ekspertiem sev interesējošās jomai, ar uzņēmējiem, ar viesiem no ārzemēm;
– jaunu iemaņu attīstīšana un zināšanu iegūšana;
– pieredze brīvprātīgajā darbā, redzes loka paplašināna, mijiedarbība ar apkārtējo pasauli;
– iespēja izmantot YF Darbnīcu (Latvijas Mākslinieku savienība) savām vajadzībām (izstādes un tikšanās);
– iespēja realizēt savu iniciatīvu un iegūt finansālu palīdzību;
– iespēja nopelnīt kabatas naudu;
– apmācības Erasmus+ projektu rakstīšanā, kā tos iesniegt un realizēt;
– aktuālo tēmu apmācības: žurnālistika, uzņēmējdarbība, projektu rakstīšana, grafiskais dizains, tikšanās ar ekspertiem;
– savas nākotnes projektēšana, savu interešu noteikšana, nepieciešamo iemaņu noteikšana izvēlētajā profesijā.

Ko iegūst no dalības klubā pusaudži vecumā no 10 – 13 gadiem:
– regulāras tikšanās klubā, kuru laikā būs iespēja: sarunāties, izteikt savas domas par jebko pasaulē, spēlēties, iepazīties ar vecākiem jauniešiem, veikt tematiskus uzdevumus, domāt par nākotni, izdomāt uzdevumus, kurus būs nepieciešamas veikt, lai varētu sasniegt savus mērķus u.c.
– orientēšanās jauniešu darbos un laikā – projektu darbs komandās;
– dalība festivālos un kopējos pasākumos;
– autoriotāšu maiņa un labvēlīgs piemērs, kurš veicina rīkoties un gatavo apzinīgai dzīvei;
– darbnīcas izmantošana savām vajadzībām.

Ko iegūst no kluba dalības pieaugušie:
– iespēja atbalstīt kluba YF darbību un piedalīties bērnu, pusaudžu un jauniešu vides veidošanā;
– saņemt jaunumus un informāciju par kluba, pasākumu un apmācību darbību;
– vecāku Networkinga izveide, lai saprastu kopējos resursus, kontaktus, sakarus un atbalstus;
– diskusijas, konsultācijas, informācijas atbalsts izglītības, audzināšanas, attiecību starp bērniem un pieaugušajiem jautājumos;
– drošu un citādāku “pareizo” autoritāti pusaudžiem;
– apmācības un attīšanā bērniem uz YF filozofijas pamata (katrs veido savu dzīvi; nākotne ir atkarīga no paša cilvēka; apzināta dzīve; open mind; sava un citu dzīves modeļa saprašana; ceļojumi – tā ir attīstība; ģimene – pats vērtīgākais; sadarbība un kooperācija);
– dalība festivālos, pasākumos un sadarbība ar YF;

YF darbībai ir ļoti svarīgs savs budžets. Tādā veidā mēs varēsim turpināt darīt to, ko mēs jau darām, spēsim plānot mūsu turpmākos soļus, uzlabot starptautiskās attiecības un ļoti leposimies ar jums. Mūsu mērķis ir, lai mūsu klubs sastāvētu vismaz no 60 vecākiem. Pamazām stāstīsim par visiem mūsu plāniem, bet pagaidām lūdzam Jūs aizpildīt anketu un iestāties oficiālajā YF klubā.