Vecākiem

Vecākiem:
Mammas un tēti, daudziem no Jums ir 2 vai trīs bērni, kuri vecāki vai jaunāki, laikam ejot, viņi kļūst neatkarīgi un patstāvīgi,  kļūstot par pieaugušu cilvēku kā mēs ar Jums.  Tomēr bieži vien bērna “pieaugšana” notiek ne tā, kā Jūs to vēlētos. Pavisam nesen es [Aleksandrs Morozovs] arī biju pusaudzis, kuram bija savas ambīcijas un redzējums uz pasaules iekarošanu, tomēr nesaprotot situācijas būtību – kā tas viss ir pa īstam … Biju pavisam nepatstāvīgs savu lēmumu pieņemšanā: par ko kļūt, kur doties mācīties, kā var attīstīties, kā pavadīt savu laiku. Kurš pie tā bija vainīgs? Domāju, ka nedrīkst nevienu saukt par vainīgo, bet arī nedrīkst visu atstāt visu kā ir. Tādēļ dabiskā veidā tika radīts tas, ar ko es tagad nodarbojos.

Young Folks —  tā ir jauniešu vide, kur viņi var parādīt sevi un attīstīties starp saviem vienaudžiem un mijiedarboties ar pieaugušo pasauli.  Vajag saprast, ka es nevienu nemācu, neaudzinu, nepāraudzinu. Es vienkārši dalos ar informāciju, stāstu par iespējām, kopīgi ar jauniešiem organizēju pasākumus, tāpēc ticu, ka katrs varēs atrast sevi.
Visa atbildība par pasākumu saturu, nozīmi, drošību, jauniešu interešu ievērošanu gulstas uz mani, savukārt jaunieši ir atbildīgi par savu uzvedību, patstāvību, par sevi.
Kopš neseniem laikiem piepildījās mūsu sapnis un mums parādījās sava vieta, kuru mēs nosaucām par Yumtu! Tagad visas mūsu tikšanās notiek šeit, un ja Jūs vēlētos ar mums satikties, mēs ar prieku ielūgsim Jūs ciemos!

Kā arī jauniešiem un kopā ar jauniešiem mēs veidojam interešu pulciņus, tāpēc, ja esat ar kaut ko ieinteresēti, pievienojaties: Profesiju skola, YF travel, Erasmus+, Mūziķu grupa, Mākslinieku grupa, Fotogrāfu grupa, brīvprātīgie, Jauniešu sociālās uzņēmējdarbības centrs, ekskursijas Latvijā un daudz kas cits!